Kaplica Szpitalna
Witamy! Kaplica Szpitalna

Kaplica Szpitalna
Sakramenty Chorych PDF Drukuj Email

Kładł ręce i uzdrawiał

 

315. Jak postępuje Kościół wobec chorych?

Kościół, który otrzymał od Pana zadanie uzdrawiania chorych, star się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, którą im towarzyszy. Posiada on przede wszystkim jeden specjalny sakrament przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, ustanowiony przez Chrystusa i poświadczony przez św. Jakuba: „Choruje ktoś pośród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14).

316. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych?

Stosowny czas na jego przyjęcie zachodzi wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam wierny może przyjąć go powtórnie, gdy choroba się pogłębia, lub w przypadku nowej ciężkiej choroby. Jeśli okoliczności to zalecają, jego celebracja może być poprzedzona sakramentem pokuty.

317. Kto może sprawować ten sakrament?

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (biskupi i prezbiterzy).

318. W jaki sposób udziela się tego sakramentu?

Istotą celebracji tego sakramentu jest przede wszystkim namaszczenie olejem poświęconym – jeśli to możliwe przez biskupa – czoła i rąk (w obrządku rzymskim) lub także innych części ciała (w obrządkach wschodnich); namaszczeniu temu towarzyszy modlitwa kapłana, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu.

czytaj dalej
 
Warto wiedzieć PDF Drukuj Email

 

Jakie jest właściwe miejsce do sprawowania sakramentu chorych?

1. Miejsce poświęcone – kościół, kaplica
2. Mieszkanie chorego lub sala szpitalna

Jakie są niewłaściwe postawy wobec sakramentu namaszczenia chorych?

  • ♦ traktowanie go jako ostatni sakrament zwiastujący śmierć
  • ♦ lęk przed przyjęciem namaszczenia, bo rzekomo umiera się po jego przyjęciu
  • ♦ zwlekanie

Jak i co przygotować przed przybyciem kapłana?

  • ♦ ołtarzyk – stolik nakryty białym obrusem; na nim krucyfiks i zapalone świece; naczynko z wodą święcona i kropidło
  • ♦ spodek z watą, solą, cytryną, chlebem do oczyszczenia rąk kapłana (należy je następnie spalić), woda i ręczniczek
  • ♦ szklanka wody z łyżeczką – w celu ułatwienia przełknięcia Wiatyku