Współpracownicy Salezjańscy
Witamy! Salezjanie Świeccy Współpracownicy

Salezjanie Świeccy Współpracownicy PDF Drukuj Email

 

"Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli dobre uczynki
i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie
"

(Mt 5,13-16)


Salezjanie - Współpracownicy są jednym z trzech filarów Rodziny Salezjańskiej, posiadającą w Kościele prawną formę. Program życia apostolskiego Współpracowników, zawarty jest w "Regulaminie życia apostolskiego" zatwierdzonym przez władze kościelne. Regulamin określa formy i zadania grupy, które Współpracownicy realizują, żyjąc duchem salezjańskim w codziennej sytuacji życia i pracy w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem Salezjańskim.

Typowe formy działalności Współpracowników:

 • • katecheza i formacja chrześcijańska
 • • służba wśród ubogich
 • • zaangażowanie w procesie społecznym
 • • praca misyjna
 • • współpraca w ośrodkach wychowawczych
 • • promocja własnego Stowarzyszenia
 • • współdziałanie w dialogu ekumenicznym
 • • inicjatywy odpowiadające potrzebom miejsca
 • • inne formy zobowiązań podjęte przez Stowarzyszenie

Wstąpienie do Stowarzyszenia wymaga wyboru wolnego, stopniowo dojrzewającego pod działaniem Ducha Świętego i obejmującego odpowiedni program przygotowawczy. Formacja początkowa trwa przez konieczny czasdo zweryfikowania własnego powołania. Formacja obejmuje modlitwę, pogłębienie życia wiary, refleksję, zapoznanie z Regulaminem. Urzędowe wstąpienie dokonuje się przez akt osobistego "Przyrzeczenia"
SSW W Parafii świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie, Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich zapoczątkowało swoją działalność 21 października 2000 roku. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był ksiądz Walerian Jastrzębiec-Święcicki. Spotkania wspólnoty odbywają się w drugie środy miesiąca. Rozpoczynają się Mszą świętą z katechezą o godzinie 1800, po której w bibliotece parafialnej kontynuowane są spotkania organizacyjno-formacyjne.

Stała działalność członków Wspólnoty:

 1. Prowadzenie "Adpcji na odległość".
 2. Przygotowanie Mszy świętych z racji uroczystości parafialnych oraz niedzielnych Mszy świętych dla dzieci.
 3. Praca w Poradni Życia Rodzinnego.
 4. Katechezy dla narzeczonych.
 5. Pomoc w Oratorium.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Prowadzenie Dziecięcej Scholi "Don Bosco"
 8. Prowadzenie Scholi Męskiej
 9. Przygotowanie akademii i przedstawień okolicznościowych (Jasełka, Misterium Męki Pańskiej itp.)