Jakie dokumenty
Witamy! Jakie dokumenty

Jakie dokumenty PDF Drukuj Email

 

♦ Do chrztu dziecka są wymagane następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka,
2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka,
3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

Do przystąpienia dziecka do I Komunii świętej wymagana jest Metryka chrztu.

 

Do przystąpienia do sakramentu bierzmowania, są wymagane następujące dokumenty:

1. Metryka chrztu,
2. Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.

 

Do ubiegania się o zawarcie sakramentu małżeństwa są wymagane następujące dokumenty:

1. Świadectwa chrztu i bierzmowania (ważne 6 miesięcy od daty wydania),
2. Dowody osobiste kandydatów,
3. Zaświadczenia o stanie wolnym z USC - do ślubu konkordatowego, lub świadectwo zawartego związku małżeńskiego,
4. Świadectwa uczestnictwa w Katechezie Przedmałżeńskiej,
5. W wypadku wdowy lub wdowcy - świadectwo zgonu współmałżonka.

 

Dokumenty potrzebne do pogrzebu chrześcijańskiego, który zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

W kancelarii parafialnej zakład pogrzebowy otrzymuje:

1. Potwierdzenie ustalenia daty i godziny pogrzebu (po przedstawieniu kopi aktu zgonu z USC, zaświadczenia o sakramencie chorych i informacji na jakim cmentarzu jest pogrzeb).
2. Potwierdzenie złożenia ofiary za posługę pogrzebową dla rodziny zmarłego.
3. Termin Mszy świętej w 7 i 30 dzień od pogrzebu.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.