Patroni naszej Parafii
Witamy! Patroni

Patroni naszej Parafii PDF Drukuj Email

 

Świety Cyryl (gr. Kyrillos - należący do Pana), mnich, patron Europy (826-869). Urodził się w Tesalonikach jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię to Konstanty, imię Cyryl przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Później usunął się na ubocze. Jednak go odnaleziono i niebawem podjął wykłady z filozofii w szkole cesarskiej. Wkrótce potem udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat - późniejszy święty - Metody. Na żądanie cesarza Michała III wyruszyli obaj do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Świety Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie - nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego.
Po udanej misji został wysłany z bratem przez patriarchę - świętego Ignacego - aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława, udali się z podobną misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Świety Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań. Wezwani do Rzymu, spotkali się ze zrozumieniem papieża Hadriana II. Wkrótce potem świety Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł.

Św. Metody (gr. methodos - myślenie, plan, umiejętność, metoda), biskup, patron Europy (81 5-885). Jego imię chrzestne to Michał. W młodym wieku zostaje archontem, czyli zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Rezygnuje z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie zostaje przełożonym. Około 855 roku przybywa tam świety Cyryl. Odtąd dzielą wspólny los w ziemi Chazarów, Bułgarów i na Morawach. Po śmierci świętego Cyryla, Hadrian II konsekruje świetego Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) oraz daje mu uprawnienia legata. Jako biskup kontynuuje rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, jest atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Interwencja Papieża Jana VII przynosi świętemu Metodemu wolność. Święty udaje się ponownie do Rzymu, a stamtąd do Konstantynopola, gdzie zostaje przyjęty uroczyście przez cesarza i patriarchę. Powróciwszy na Morawy, wkrótce umiera w Welehradzie. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian.
W roku 1980 Papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.
W ikonografii obaj Święci przedstawiani są w strojach pontyfikalnych jako biskupi greccy lub łacińscy. Ich atrybuty to: krzyż, księga, kielich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Świety Cyryl bywa też ukazywany w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą.