Kronika Parafii oraz Domu Zakonnego
Witamy! Kronika

Kronika Parafii oraz Domu Zakonnego PDF Drukuj Email

1983

18 XI – zostaje podpisany protokół wstępnych uzgodnień między Kurią Metropolitalną Warszawską, a Wojewodą Skierniewickim, zezwalający na budowę kościoła i budynku administracyjno–katechetycznego na Osiedlu Wschód w północnej dzielnicy Żyrardowa.

1987

10 VI – Parafia Matki Bożej Pocieszenia uzyskuje prawo do użytkowania wieczystego działki położonej w Żyrardowie i oznaczonej numerem 2301/6; wkrótce zostaje postawiony Krzyż oraz zostaje odprawiona pierwsza Msza św. na placu budowy.

1989

10 VI – Kuria Metropolitalna Warszawska poleca przejęcie rozpoczętych prac budowlanych ks. Mirosławowi Czarnołęckiemu, a także nakazuje utworzyć parafię;
15 X – dekretem Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski zostaje erygowana Parafia pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie. Pierwszym proboszczem zostaje mianowany ks. Mirosław Czarnołęcki.
25 XII – Pierwsza pasterka odprawiona w wybudowanej kaplicy.

1990

6 I – Ks. Marian Pawłowski zostaje wikariuszem parafii św. Cyryla i Metodego.
20 II – następuje formalne przekazanie parafii księdzu Mirosławowi Czarnołęckiemu, dokonane przez ks. Dziekana Jerzego Borsa;
4 IX – Józef Kardynał Glemp uroczyście poświęcił kaplicę i budynek parafialny.

1991

1 VII – ks. Fryderyk Szymaniak zostaje mianowany do pracy w parafii
12 VI – Bp Józef Zawitkowski po raz pierwszy w nowej parafii udziela sakramentu bierzmowania
21 VII – do pracy na czas wakacji zostaje mianowany ks. Jacek Skrobisz
25 VIII – do pracy w parafii zostaje skierowany ks. Paweł Olszewski, a odwołani są: ks. Marian Pawłowski i ks. Jacek Skrobisz
15 IX – dekretem Józefa Kardynała Glempa część wsi Nowe Kozłowice została przyłączona do naszej parafii.

1992

25 III – Papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” ustanawia nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce – powstaje m. in. Diecezja Łowicka wydzielona z części Diecezji Warszawskiej, Łódzkiej i Płockiej, a jej Ordynariuszem zostaje mianowany Bp Alojzy Orszulik. Żyrardów zostaje włączony do Diecezji Łowickiej.
10 V – Nowy Ordynariusz diecezji odwiedza parafię i udziela dzieciom I Komunii świętej.
28 VI – Mianowani do pracy w parafii są: ks. Tadeusz Żerdziewski i ks. Grzegorz Kucharski, a odwołani są: ks. Fryderyk Szymaniak i ks. Paweł Olszewski
22 XI – ks. Tadeusz Żerdziewski zostaje odwołany z pracy w parafii, a na jego miejsce mianowany ks. Ireneusz Cieślak.

1993

25 II – Ks. Bp Alojzy Orszulik i ks. inspektor Zbigniew Malinowski spotkali się w sprawie przekazania parafii św. Cyryla i Metodego Zgromadzeniu Salezjańskiemu.
8 IV – parafianin kl. Robert Sierpniak przyjął święcenia diakonatu.
17 VI – dekretem Bpa Alojzego Orszulika Parafia pw. świętych Cyryla i Metodego zostaje przekazana Towarzystwu Salezjańskiemu – Inspektorii świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie, a proboszczem zostaje mianowany ks. Zbigniew Dziedzic; współpracownikami natomiast ks. Jacek Brzeziński, ks. Krzysztof Cyran i ks. Krzysztof Toczyski.
4 VII – Uroczyste przekazanie parafii Salezjanom w obecności ks. Prałata F. Augustyńskiego.
1 IX – zostaje otwarte Oratorium, którego pierwszym kierownikiem zostaje ks. Krzysztof Toczyski; w tym samym miesiącu powstaje Młodzieżowa Schola „Cantorum”;
20 X – z inicjatywy księdza Krzysztofa Toczyskiego zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej (SL SALOS) w Żyrardowie.
23 XI – został powołany zespołu charytatywnego CARITAS;
28 XI – powstanie Zespołu Synodalnego
6 XII – Adaptacja strychu na mieszkania do wspólnoty zakonnej Salezjanów.

1994

30 I – Bp Alojzy Orszulik i ks. Inspektor Zbigniew Malinowski uczestniczą w Uroczystości św. Jana Bosko; ks. Inspektor ofiarował relikwi św. Jana Bosko.
30 I – kl. Marek Dzięgielewski zostaje asystentem Oratorium w Żyrardowie
31 I – Oratorium zorganizowało pierwsze zimowe ferie w mieście.
16 III – zakończono prace przy urządzaniu mieszkań dla księży oraz poświęcono dom zakonny.
3 V – odwiedziny ks. Bp Adama Śmigielskiego sdb w parafii salezjańskiej
22 V – ks. Robert Sierpniak – kapłan Diecezji Łowickiej – odprawia swoją Prymicyjną Mszę świętą;
28 V – Oratorium organizuje pierwsze „Święto Młodości”.
20 Vi – Architektura Miejska pomyślnie zaopiniowała projekt rozbudowy kaplicy
25 VI – odchodzi z pracy w parafii ks. Krzysztof Cyran
28 VII – do pracy w parafii zostaje skierowany ks. Stanisław Orpik.
18 X – Kuria Diecezjalna Łowicka wyraziła zgodę na rozbudowę kaplicy.

1995

12 II – zostaje otwarta biblioteka parafialna;
14 II – zmiana aktu notarialnego dotyczącego działki z własności parafii matki Bożej Pocieszenia na własność parafii p.w. św. Cyryla i Metodego
16 III – zostaje rozpoczęta rozbudowa kaplicy;
17 V – ks. Zbigniew Dziedzic zostaje mianowany członkiem Komisji Synodalnej. Podkomisja „Nauka Katolicka”.
10 VI – na Święcie Młodości zorganizowanym przez Oratorium wystąpiła Antonina Krzysztoń
3 XI – do pracy duszpasterskiej przychodzi ks. Tadeusz Wrzosek
19 XI – SL Salos przejmuje administrację sali gimnastycznej przy ul. Pałaca 45
22 XII – zostają wykonane nowe ławki do kościoła.

1996

19 II – powstaje pomysł z inicjatywy osób świeckich, aby stworzyć szkołę podstawową prowadzoną przez salezjanów.
16 VI – pani Joanna Niewiadomska-Kocik po 7 latach kończy swoją pracę organisty;
17 VI – pan Andrzej Słojewski rozpoczyna pracę organisty;
lipiec – z inicjatywy księdza Stanisława Orpika, na obozie w Ostrowinie, powstaje Schola „Don Bosco”;
19 VI – Parafia wystąpiła do Kuratorium w Skierniewicach z propozycją wyremontowania Domu Dziecka i otwarcia Szkoły Podstawowej przy ul. Miodowej oraz świetlicy dla biednych dzieci
8 VII – z pracy duszpasterskiej odchodzą ks. Tadeusz Wrzosek i ks. Jacek Brzeziński
1 VIII – Do pracy duszpasterskiej przychodzą ks. Dionizy Mróz i kl. Marek Gryn
1 XI – powstanie Scholi dziecięcej „DonBosco” prowadzącymi są Dorota i Wojciech Łuczyńscy
4 XI - poświęcenie i otwarcie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 3
11 Xi – Przybycie figury Matki Bożej Fatimskiej do Żyrardowa i powitanie przed Urzędem Miasta.
20 X – z inicjatywy kl. Marka Gryna ukazuje się pierwszy numer gazetki oratoryjno-parafialnej pod tytułem „Radość”.

1997

9 III - rekolekcje wielkopostne prowadzi dla ogółu wiernych ks. Tadeusz Niewęgłowski, dla młodzieży ks. Jan Rusiecki, dla dzieci dk. Krzysztof Felka.
3 VIII – do pracy w duszpasterstwie przychodzi ks. Jan Kurel
6 VIII – po raz pierwszy wyrusza salezjańska grupa pomarańczowa w Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej na Jasną Górę; młodzież poprowadzili ks. Dionizy Mróz oraz ks. Jan Kurel;
31 VIII – dla parafii zostały zakupione elektryczne dzwony
31 VIII – odchodzi z duszpasterstwa oratoryjnego ks. Krzysztof Toczyski i kl. Marek Gryn, przychodzą ks. Lucjan Kalinowski i kl. Krzysztof Grzendziński.
21 XI – po raz pierwszy zostaje zorganizowany przegląd piosenki religijnej „Cecyliada”.

1998

1 I – zostaje założone Koło Przyjaciół Radia Maryja;
22 III – rozpoczynają się pierwsze Misje Parafialne prowadzone przez ks. Kazimierza Smyka i ks. Piotra Głoskowskiego;
27 III – pierwsza Droga Krzyżowa po osiedlu;
30 VIII - odchodzi z pracy duszpasterskiej ks. Dionizy Mróz, przychodzi ks. Piotr Purol ora asystenci kl. Roman Szczypa i kl. Mirosław Demianiuk.
10 IX – ks. Albert van Hecke – Radca Regionalny Europy Środkowo-Wschodniej – wizytuje parafię i Dom Zakonny;
6 XII – powstaje Schola Męska prowadzona przez Andrzeja Słojewskiego.
19 XII – po raz pierwszy zorganizowano w parafii opłatek dla sponsorów i dobrodziejów.

1999

10 I – w parafii najmłodsze dzieci z klas 1 -3 ze Szkoły Podstawowej nr 3 odegrały Jasełka.
31 I – Oratorium wystawia spektakl pt: „Dlaczego?”, rzecz o ks. Bosko
27 III – w MDK Oratorium gra przedstawienie „Uciekinier”.
28 III – zamontowanie wykonanych bocznych ołtarzy, projektu ks. Tadeusza Furdyny, wykonanie Zbigniew Bolanowski
9 V – parafianin kl. Mariusz Brzostek przyjmuje święcenia diakonatu w Warszawie.
24 V – zamontowanie w prezbiterium głównego ołtarza wg projektu ks. Tadeusza Furdyny, wykonanego w drewnie przez Zbigniewa Bolanowskiego;
1 VIII – następuje zmiana Proboszcza Parafii i Dyrektora Domu zakonnego odchodzi ks. Zbigniew Dziedzic, przychodzi ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki. Przy przekazaniu władzy byli ks. Dziekan Stanisław Janusz i ks. Inspektor Józef Struś; odeszli z pracy duszpasterskiej: ks. Stanisław Orpik, ks. Piotr Purol, kl. Mirosław Demianiuk, kl. Roman Szczypa, przyszli ks. Arkadiusz Grabowski, ks. Adam Malak, kl. Janusz Kuskowski, kl. Marek Rybiński.
13 IX - rozpoczęto przebudowę prezbiterium, został poszerzony pierwszy stopień oraz podwyższony ostatni stopień, na którym zostanie umieszczony nowy ołtarz i ambonka.
17 IX – do pracy duszpasterskiej w parafii przybył ks. Henryk Paszek
25 X – pogrzeb ks. Stefana Zająca kapłana diecezjalnego, który często posługiwał w parafii jako spowiednik;
20 XII – zakupienie ruchomej szopki.

2000

18 III – powstaje Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym;
2 IV – renowację misji parafialnych prowadzili ks. Henryk Korzeniowski i ks. Edmund Modzelewski
14 IV – zostaje odprawione Nabożeństwo Jubileuszowej Drogi Krzyżowej ulicami miasta do kościoła stacyjnego Matki Bożej Pocieszenia;
14 V – ks. Mariusz Brzostek – kapłan Archidiecezji Warszawskiej – odprawia swoją Mszę święta Prymicyjną;
30 V – poświęcenie przez Bp. Józefa Zawitkowskiego kapliczki Matki Bożej Fatimskiej jako wotum Roku Jubileuszowego;
18 VI – ks. Henryk Paszek obchodzi jubileusz 40–lecia kapłaństwa;
8 X – ks. Inspektor Józef Struś dokonuje poświęcenia nowego wystroju prezbiterium, zaprojektowanego przez ks. Tadeusza Furdynę;
21 X – zostaje zorganizowane pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich;
5 XI – ks. Prałat Franciszek Augustyński – Wikariusz Generalny Diecezji Łowickiej – przeprowadza Wizytację Pasterską w parafii;
31 XII – zostaje zainaugurowana działalność kawiarni parafialnej "U Pana Boga za piecem" i czytelni prasy katolickiej.

2001

17 I – rozpoczyna się cykl wykładów pod egidą Instytutu Edukacji Narodowej w kawiarni parafialnej "U Pana Boga za piecem";
25 III – rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Piotr Sosnowski
31 III – zlot Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych „Pustynia Miast”
28 IV – SALOS odnosi kolejny sukces: drużyny dziewcząt – pod wodzą trenera Roberta Janiszewskiego i chłopców – pod opieką trenera Zygmunta Dombrowskiego – zdobyły wicemistrzostwo świata w koszykówce podczas XII Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Warszawie;
27 V – podczas uroczystości Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks. Inspektor Józef Struś poświęca obrazy Wspomożycielki Wiernych i św. Dominika Savio namalowane przez księdza Tadeusza Furdynę;
1 VIII – do wspólnoty zakonnej przychodzi ks. Ryszard Kowalski
19 VIII – Ochotnicza Straż Pożarna z Nowych Kozłowic obchodzi 75–lecie swojego powstania;
17 IX – w Odnowie w Duchu Świętym powstaje wolontariat dla Hospicjum
24 XI – wystawą prac ks. Tadeusza Furdyny zostaje zainaugurowana Galeria w kawiarni parafialnej "U Pana Boga za piecem";
13 XII – Związek Zawodowy "Solidarność" organizuje spotkanie z okazji 20 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
16 XII – rekolekcje adwentowe prowadzi ks. Łukasz Woźniak z młodzieżą z Łodzi.

2002

17 II – Biskup Alojzy Orszulik bierze udział w uroczystości odpustowej Św. Cyryla i Metodego;
10 III – rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Wojciech Kułak z klerykami.
2 III – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Życia w Duchu Świętym dla parafian i nie tylko.
16 III – zostaje zorganizowane Forum Żyrardowskiej Centroprawicy przed wyborami samorządowymi (odbyły się 4 spotkania);
24 V – 16 aspirantów zostaje przyjętych do grona Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich. Przyjęcia dokonuje ks. Stanisław Rafałko, delegat ks. Inspektora ds. Współpracowników Salezjańskich;
1 VI – odbywa się wystawa ikon i fresków z cerkwi macedońskiej. Honorowymi gośćmi są ambasador Macedonii Kosta Stojmenowski z żoną i synem;
8 VI – zostaje zorganizowane I Forum Parafialne, w którym wziął udział ks. Inspektor Józef Struś;
1 VIII – do pracy w duszpasterstwie przybyli: ks. Andrzej Sulej i k. Zbigniew Kulesza, odszedł ks. Lucjan Kalinowski.
20 VIII – zakończenie malowania dachów na kościele i domu parafialnym;
12 X – przy współpracy z ks. dr. Janem Niewęgłowskim i Instytutem Pedagogiki im. Świętego Jana Bosko Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostaje zorganizowane Pierwsze Forum Wychowawcze;
13 XI – powstaje II Koło Różańcowe pod wezwaniem Świętej Rodziny z Nazaretu.
27 XII – na prośbę Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym wprowadzono Adorację Najświętszego Sakramentu w piątki po Mszy wieczornej do 19.30.

2003

16 II – ks. Inspektor Jan Niewęgłowski bierze udział w uroczystości odpustowej Świętych Cyryla i Metodego;
07 III – wprowadzono Drogę Krzyżową dla dorosłych po Mszy wieczornej prowadzi Odnowa
25 III – pod przewodnictwem ks. Stanisława Rafałki odbywa się spotkanie Rady Inspektorialnej Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich;
10 VI – drzwi w kościele zostają wymienione na dębowe;
21 VI – figura Matki Bożej Fatimskiej nawiedza parafię;
22 VI – parafianin kl. Tomasz Muszyński przyjmuje święcenia diakonatu w Łowiczu
22 VI – postawienie pomnika św. Jana Bosko; dar z okazji 10–lecia posługi salezjanów w Żyrardowie ufundowany przez dzieci pierwszokomunijne, parafian i sympatyków dzieła św. Jana Bosko;
24 VIII – uroczystość jubileuszowa 10–lecia posługi salezjanów w Żyrardowie, z udziałem Biskupa Alojzego Orszulika i ks. Inspektora Jana Niewęgłowskiego;
18 X – otwarcie wystawy pt. „W hołdzie Ojcu Świętemu – artyści Mazowsza”;
6 XI – odszedł z pracy duszpasterskiej ks. Andrzej Sulej
30 XI – odwiedziny zespołu młodzieżowego „Auxilium” z Białorusi;
10 XII – powstało Stowarzyszenie "Nieść Ulgę w Cierpieniu" im. O. Pio i Matki Teresy;
14 XII – rekolekcje adwentowe głoszą: ks. Arkadiusz Grabowski i ks. Adam Malak
19 XII – Wizytacja domu zakonnego przez księdza Inspektora Jana Niewęgłowskiego.

2004

18 I – występ zespołu „Trapiści” z Podkowy Leśnej;
luty - ministranci naszej parafii: Krzysztof Dziwisz, Marcin Guzik, Piotr Nietrzebka oraz Michał Słojewski uczestniczyli w Kursie Lektorskim organizowanym przez ośrodek „Emaus” w Czerwińsku; zostali promowani na lektorów;
21 III – w Miejskim Domu Kultury zostało wystawione „Misterium Męki Pańskiej”;
21 III – rekolekcje wielkopostne głosili: ks. Kazimierz Gryżenia i klerycy z Łodzi
18 IV – wizytację kanoniczną parafii przeprowadził ks. bp Józef Zawitkowski;
30 IV – odwiedziny wspólnoty ekumenicznej „Dom otwartych drzwi” z Wielkiej Brytanii;
9 V – transmisja Mszy św. o godz. 11.00 przez Radio Niepokalanów;
15 V – występ scholi „Don Bosco” na festiwalu w Łagiewnikach;
23 V – Msza prymicyjna księdza Tomasza Muszyńskiego;
24 V – przyjęcie 4 nowych współpracowników salezjańskich
26 VI – wieczór z piosenką biesiadną zorganizowany przez Współpracowników Salezjańskich i Chór Męski;
27 VI – śluby wieczyste dziesięciu młodych salezjanów, kleryków z Salezjańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi;
3 X – zmarł Aleksander Hetmanek zwany „Dziadkiem”;
6 X – przy parafii rozpoczęła swą działalność Poradnia Rodzinna;
20 X – Klub Video "Edukacja 2000" wznowił swoją działalność;
7 XI – w ramach programu „Adopcja na odległość”, Szkole Podstawowej nr 3 wręczono krzyż wykonany przez chłopca z Tanzanii;
21 XI – „Cecyliada 2004” pod hasłem „Bądź kreatywny nie agresywny, czyli NIE dla agresji”;
22 XI – odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu” i oraz wybrano zarząd Stowarzyszenia.
06 XII – Modlitwa wstawiennicza prowadzona przez Wspólnotę Odnowę w Duchu Świętym „Siloe” dla ogółu wiernych

2005

9 I – Jasełka wystawione przez dzieci dla parafian w kościele.
18 II – na asystencję przybył kl. Mariusz Rygała
5 III – wprowadzono nabożeństwa pierwszych sobót po Mszy św. rano o godz. 7.00
2 IV – zmarł Jan Paweł II; Parafia pogrążyła się w żałobie trwającej aż do rozpoczęcia konklawe;
8 IV – uruchomiono nową stronę internetową Parafii wg projektu kl. Mariusza Rygały;
19 IV – bp Andrzej Dziuba udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzieży naszej parafii; w czasie liturgii bierzmowania kardynałowie zebrani na konklawe wybrali nowego papieża, co sprawiło zgromadzonym niezmierną radość;
24 IV - w naszym kościele odbył się Koncert „W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - Śpiewający Żyrardów”;
3 V - Schola Męska wystąpiła w Miejskim Domu Kultury podczas akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
6 V – drużyna ministrancka „Borowiki Żyrardów” prowadzona przez kl. Mariusza Rygałę uzyskała na Dominikaliach tytuł wicemistrza Inspektorii;
22 V – młodzi salezjanie: ks. Marek Rybiński., ks. Marcin Jędrzejewski, ks. Przemysław Kawecki oraz ks. Wacław Kędzierski sprawowali swoją Mszę Prymicyjną;
22 V – w kawiarence parafialnej rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Literacki „Wiersz dla Jana Pawła II”;
25 V – ks. Adam Malak, ks. Arkadiusz Grabowski oraz ks. Ryszard Kowalski świętowali jubileusz 10-lecia święceń kapłańskich;
12 VI – jubileusz kapłaństwa ks. Waleriana Jastrzębiec-Święcickiego oraz jego współbraci z kursu seminaryjnego;
3 VII – nasi ministranci – Paweł Nietrzebka oraz Bartłomiej Markowski otrzymali promocję lektorską;
28 VII – odszedł do Pana posługujący w naszej parafii ks. Henryk Paszek;
1 VIII – do pracy w duszpasterstwie przychodzi ks. Wiesław Felka, a odchodzi ks. Ryszard Kowalski do Włoch.
24 IX – odbyło się w naszym kościele II Forum Parafialne, przeprowadzone pod hasłem „Eucharystia wychowuje do dobroczynności”;
25 IX – Schola Męska wzięła udział w uroczystościach rocznicowych NSZZ „Solidarność” Ziemia Łowicka, które odbyły się w stolicy naszej diecezji;
5 X – do wspólnoty zakonnej przychodzi ks. Mirosław Wyszogrodzki.
11-12 XI – ks. Albert Van Hecke po raz kolejny wizytował naszą parafię;
9 XII – ks. Marek Kowalski, misjonarz z SOM, spotkał się z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 3.

2006

15 I – w naszej parafii odbył się koncert kolęd; wystąpiły m. in. zespoły Vocatio oraz Format, zaproszone przez Księdza Proboszcza;
5 III – odbył się Koncert Wielkopostny pt. "Zbawienie przyszło przez Krzyż";
1-2 IV – obchody rocznicy śmierci Papieża-Polaka;
11 VI – Prymicje salezjanów-neoprebiterów: ks. Adama Węgrzyna oraz ks. Grzegorza Tondery;
1 VIII – Proboszczem parafii oraz dyrektorem domu zakonnego zostaje ks. Henryk Chibowski; odchodzi ks. Walerian Święcki, ks. Wiesław Felka, ks. Arkadiusz Grabowski do Moskwy.
1 VIII – Do wspólnoty zakonnej przybyli: ks. Józef Belniak, ks. Tomasz Zieliński - Neoprezbitera.
6 VIII – powitanie nowego księdza proboszcza przez parafian na Mszy św. o godz. 12.30
6 – 14 VIII - pielgrzymka grupy pomarańczowej na Jasną Górę. Posługiwali – ks. Arkadiusz Grabowski, ks. Tomasz Zieliński, ks. Sławomir Lubiński, ks. Dionizy Mróz, klerycy salezjanie i siostry salezjanki.
20 VIII – Wprowadzenia na urząd przełożonego domu ks. Dyrektora Henryka Chibowskiego dokonał ks. Inspektor Jan Niewęgłowski z Warszawy w obecności współbraci obecnych w domu.
23 IX – Święto Radości dla dzieci i młodzieży.
23 IX – OSP w Nowych Kozłowicach świętowała swoje 80-lecie. Mszy św. Przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Henryk Chibowski
1 X – Grupa AA rozpoczęła spotkania w poniedziałki i soboty o godz. 17.00
1 X – Schola „Siole” – gra na Mszy św. w niedzielę o g. 9.30 oraz przygotowuje liturgię słowa
2 X – pielgrzymka do Torunia, Malborka i Trójmiasta
7 X – pielgrzymka ministrantów do Czerwińska
15 X – Koncert Pt: „ Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”
22 X – Schola Męska dała koncert w kościele parafialnym w Jaciążku, gdzie proboszczem jest ks. Wiesław Felka sdb
22 X – Pokaz multimedialny przygotowany przez Joannę Zamiecińska, świecką misjonarkę, która w czasie wakacji pracowała w miejscowości Bilaj w Albanii;
24 X – Urząd Miasta w Żyrardowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem poinformował, że posesja posiadająca adres ul. Izy Zielińskiej 29 – zmienia się z urzędu na adres – ul. Salezjańska 7. Jest to nowy adres parafii.
29 X – Zakończył się Jesienny turniej piłki nożnej
30 X – wymiana nagłośnienia, wzmacniacza w Kościele, zakup nagłośnienia przenośnego na procesję.
3 XI – remont schodów do Kościoła (wejście boczne i główne)
11-13 XI – gościliśmy w naszej parafii księdza Telesfora Ciota - czarnoskórego salezjanina z Zimbabwe.
25 XI – Kwartalny Dzień Skupienia dla Salezjanów, Współpracowników i Starszych Animatorów Oratorium.
26 XI – Przegląd Piosenki Nie tylko Religijnej „Cecyliada ‘ 2006” w MDK
29 XI – W kawiarni parafialnej wyświetlono film pt: „ Święte Dębniki” – historia powołania Jana Pawła II w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie.
17 – 20 XII - rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Marek Barejko sdb – Dyrektor wspólnoty SDB z Bydgoszczy.

2007

7 I – Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów SP nr 3.
21 I – Kolędowanie ze Scholami naszej parafii oraz z zespołem „Barwne Motyle” z SP nr 3.
28 I - Uroczystość odpustowa św. Jana Bosko kazania wygłosił ks. Andrzej Wujek– Prorektor WSDTS w Łodzi
29 I – 8 II – Zima w mieście – półkolonie dla dzieci w Oratorium
10 II – Światowy Dzień Chorego w Parafii
12 i 13 II wstawiono dwa kolejne witraże w pierwszej części Kościoła.
16 – 18 II – Czterdziestogodzinne nabożeństwo przed Odpustem parafialnym. Kazania głosił ks. Kazimierz Gałaj sdb z Lutomierska.
18 II - Uroczystość odpustową św. Cyryla i Metodego o godz. 9.30 odprawił J.E. ks. Bp Józef Zawitkowski, a sumę odprawił ks. dr Mirosław Jacek Skrobisz Rektor WSD Łowicz. Oprawa muzyczną w tym dniu zespół wokalno-teatrtalny „ KALOKAGATHOS” Z Częstochowy.
3 – 10 II – Zimowisko w Białym Dunajcu dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
3 III – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Życia w Duchu Świętym dla dorosłych.
18 – 21 III - rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Andrzej Wujek z grupą kleryków z WSDTS z Łodzi.
31 III – pielgrzymka młodzieży maturalnej na Jasną Górę z Liceum Ogólnokształcącego.
1 IV – II rocznica Śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Program zrealizowany przez katechetów w MDK g. 15.00
27 IV - J.E. ks. Biskup Andrzej Dziuba udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży
2 V – Rajd pieszy dla dzieci i młodzieży na Skóle.
19 V – Pielgrzymka na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.
21 V – Wiosenny turniej piłkarski dla dzieci w trzech kategoriach zorganizowany przez Oratorium
28 V – młodzi salezjanie: Piotr Boziński, Tomasz Radkiewicz, Adam Pasik, Dariusz Mikołajczyk oraz Łukasz Owsianko, sprawowali w naszym kościele parafialnym swoją prymicyjną Mszę świętą;
7 – 14 VI - I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej
9 VI – Parafialny festyn Święto Młodości
9 VI – Diecezjalne spotkanie lektorów i ministrantów w Łowiczu w ramach I kongresu Eucharystycznego.
12 VI – przedstawiciele naszej parafii wzięli w Łowiczu udział w uroczystościach związanych z diecezjalnym I Kongresem Eucharystycznym;
25 VI – 06 VII – półkolonie stacjonarne dla dzieci w Oratorium
25 VI – 08 VII – kolonie dla dzieci w Orawce; 09-22VII – dla młodzieży w Orawce
06 – 23 VII – Kolonie dla dzieci w Sztutowie
1 VII – wprowadziliśmy dodatkową Mszę św. w lipcu i sierpniu o godz. 20.00
15 VII – Państwo Stefania i Zygmunt Bryccy ufundowali witraż nr 6 do naszej świątyni.
17 VII – Rozpoczęto malowanie wnętrza Kościoła. Malowanie zakończono na 15 sierpnia 2007 roku.
30 VII – Rozpoczęcie prac związanych z wymianą okien w budynku parafialnym. Prace trwały do 20 sierpnia 2007 r
1 VII – Do wspólnoty zakonnej przybyli: ks. Cezary Ruzik i ks. Krzysztof Helianek
6 – 14 VIII – pielgrzymka grupy pomarańczowej na Jasną Górę. Posługiwali – ks. Arkadiusz Grabowski, ks. Tomasz Zieliński, ks. Artur Rogowski, ks. Dionizy Mróz, klerycy salezjanie i siostry salezjanki.
12 VIII – pielgrzymka do Sanktuarium chrztu świętego św. S. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich i do Lichenia.
16-20 VIII – 9 Animatorów naszego Oratorium wzięło udział w Forum MGS w Szczecinie;
23 – 26 VIII – młodzież oratoryjna uczestniczyła w Campo Bosko w Czerwińsku nad Wisłą.
1 -2 IX – Współpracownicy uczestniczyli w spotkaniu Centrów Lokalnych SSW w Woźniakowie.
IX – wprowadzono w środy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.
12 – 14 IX – wstawiono dwa kolejne witraże nr 5 i 6 w drugiej części kościoła.
15 IX – Festyn św. Dominika Savio „Święto Radości” oraz na boiskach naszego Oratorium odbył się Turniej Piłkarski ministrantów i lektorów diecezji łowickiej
16 – 19 IX – triduum przed peregrynacją głosił ks. Sławomir Piotrowski z Ośrodka Emaus z Czerwińska nad Wisłą.
18-19 IX – nasza Parafia przeżywała PEREGRYNACJĘ RELIKWII ŚW. DOMINIKA SAVIO; wspólnie z nami świętowali te obchody m. in. ks. inspektor Sławomir Łubian, ks. bp Andrzej Dziuba oraz ks. bp Józef Zawitkowski.
23 IX – Msza św. jubileuszowa ks. Józefa Belniak z okazji 40 – lecia kapłaństwa.
4 X – remont schodów do domu parafialnego
13 – 14 X – Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Oborach.
28 X – zakończenie Jesiennego Turnieju Piłki Nożnej w Oratorium.
10 XI – Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Oborach
12 XI – Docieplenie domu parafialnego – pierwsza część stropu obiektu
25 XI – w MDK odbył się przegląd piosenki nie tylko religijnej „Cecyliada 2007”;
25 XI – Siostry Bernardynki z Łowicza zbierały ofiary na utrzymanie klasztoru.
28 XI – Wręczenie Dyplomów ukończenia Szkoły Animatora przy Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence. Animatorami Odnowy są: Andrzej Nowak, Adam Szymczak, Urszula Mirosława Szymczak, Mieczysława Kulesza, Anna Ciećwierz, Marcin Wiśniewski.
16 – 19 XII - rekolekcje adwentowe prowadził O. Marek Rojszyk Dominikanin z Sandomierza.
28 XII – 1 I – Młodzież uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodych TAIZE w Genewie.

2008

6 I – wystawienie jasełek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3;
20 I – odbyła się w naszym kościele kolędnica parafialna "Nasze Betlejem" oraz nagrodzono uczestników konkursu na szopkę Bożonarodzeniową;
27 I – w uroczystość odpustową św. Jana Bosko kazania wygłosił ks. Piotr Przesmycki – Rektor SWSEiZ;
10 II – w uroczystość odpustową św. Cyryla i Metodego sumę odprawił ksiądz inspektor Sławomir Łubian, kazania wygłosił ks. Stanisław Szestowicki z Ostródy;
17 II – rozpoczęły się dziewięciotygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym;
28 II – 2 III – Kurs Ewangelizacyjny „Filip” dla młodzieży bierzmowanej w Woźniakowie.
2 – 5 III – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Ireneusz Śliwiński – salezjanin z Piły;
14 III – Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla. Ks. Proboszcz poświęcił nową stacje drogi krzyżowej wykonane w drewnie – polichromia 14 stacji + (ostatnia wieczerza i zmartwychwstanie) w naszej świątyni;
15 III – wymiana tablicy elektrycznej rozdzielczej w domu parafialnym, doświetlenie prezbiterium Kościoła.
22 III – Caritas parafialna przygotowała paczki świąteczne dla 35 rodzin;
9 IV – ks. Proboszcz poświęcił oratoryjną figurę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych;
10 IV – Remont domu parafialnego ( poziom podstawowy – malowanie 5 pomieszczeń, wymiana drzwi wejściowych i wewnątrz, wymiana grzejników żeliwnych na panelowe). Docieplenie drugiej części – stropu Kościoła.
30 IV – J.E. ks. Biskup Józef Zawitkowski udzielił sakramentu bierzmowania;
4 V – w naszej parafii gościliśmy Radio Niepokalanów. Transmisja Mszy Świętej o godzinie 9.30;
24 V – kl. Mariusz Rygała otrzymał w Łodzi święcenia diakonatu;
1 VI – przez całą niedzielę kazania głosił ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta archidiecezji warszawskiej, dyrektor centrum formacyjnego „Wieczernik” w Magdalence;
6 – 8 VI – kurs ewangelizacyjny „FILIP” w Wiskitkach;
15 VI – przypada 15-sta rocznica powierzenia parafii przez Biskupa Łowickiego Towarzystwu Salezjańskiemu, Mszy Świętej o godzinie 12.30 przewodniczył J.E. ks. Biskup Alojzy Orszulik. O godzinie 19.00 koncert zespołu „The Town”
23 VI – 5 VII – półkolonie dla dzieci „Lato w mieście”, kolonie letnie w Ełku;
30 VI - ministranci naszej parafii: Kamil Owczarek, Michał Rogalski, Kamil Smoleń oraz Przemek Woromiej zostali promowani na lektorów;
7-19 VII – obóz dla młodzieży w Ełku;
27 -1 VIII – obóz dla młodzieży w Orawce;
6 – 14 VIII – pielgrzymka grupy pomarańczowej na Jasną Górę;
21 – 24 VIII - młodzież oratoryjna uczestniczyła w Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą;
31 VIII - pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu i do sanktuarium Chrztu Świętego św. siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warskich;
4 IX – pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu;
4 – 13 IX – pielgrzymka do Ziemi Świętej;
7 IX – rozpoczęto remont poziomu oratoryjnego w Domu Parafialnym;
13 IX – rodzinne święto Radości;
13-14 IX – Oratorium świętowało XV rocznicę swojego powstania;
29 IX – 1 X – rekolekcje szkolne dla młodzieży LO. Poprowadził ks. Kawecki;
1 X – przeniesiono kuchnię i jadalnię zakonną na poziom podstawowy. Pomieszczenia po starej kuchni i jadalni udostępniono grupom parafialnym;
17 X - uruchomiono zmodernizowaną stronę internetową Parafii;
24 – 26 X – kurs ewangelizacyjny „FILIP” w Milanówku;
25 – 26 X – SL SALOS obchodziło swoje 15-sto lecie;
31 X – Zakończył się gruntowny remont tzw. Zielonego Domku w którym mam być Biuro Hospicjum Domowego dla Powiatu żyrardowskiego i części powiatu Grodziskiego dla gminy Jaktorów. Remont sfinansowano ze środków Stowarzyszenia „ Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. O. Pio i Matki Teresy w Żyrardowie.
9 XI - niedziela powołaniowa, kazania wygłosił ks. Dariusz Łużyński, a oprawę muzyczną przygotowali klerycy z WSDTS z Lądu nad Wartą i z Krakowa;
16 XI – w uroczystość Chrystusa Króla kazania wygłosił ks. Zdzisław Weder ze Smorgonia z Białorusi;
23 XI – w MDK odbył się przegląd piosenki nie tylko religijnej „Cecyliada 2008”;
30 XI – zawiązał się I krąg „Kościoła Domowego” Ruchu Światło – Życie;
6 XII – Wstawienie witraż nad głównym wejściem do Kościoła. Witraż „Duch święty” ufundowany przez Odnowę.
14-17 XII – rekolekcje adwentowe prowadził Ojciec Remigiusz Recław Jezuita z Łodzi wraz z zespołem „Mocni w Duchu”;

2009

4 I – wystawiono Jasełka przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3;
19 – 28 I – półkolonie „Zima z Bogiem” w Oratorium;
30 I – zakończono remont domu parafialnego poziom podstawowy – malowanie 3 pomieszczeń, wentylacja w całym budynku, remont całkowity 2 łazienek dla ogółu wiernych, holl, odnowienie i doposażenie kancelarii parafialnej.
25 I – uroczystość odpustowa św. Jana Bosko kazanie wygłosił ks. Dariusz Kozłowski sdb –Rektor WSDTS w Łodzi;
26 -31 I – ministranci i Schola Don Bosco wyjechali na Obóz zimowy do Orawki;
1 II – wspólne kolędowanie w Parafii, wystąpiła Schola Męska oraz zaproszone chóry - Lira i Echo;
5 II – do Kościoła Katolickiego została przyjęta Nadzieja Pawłowska wyznania prawosławnego.
13 -15 II – 40-godzinne nabożeństwo kazania wygłosił ks. Stanisław Stachal z Sokołowa Podlaskiego;
15 II – uroczystość odpustowa, sumę odpustową i kazanie wygłosił ks. Wojciech Osial notariusz kurii łowickiej;
22 II – rozpoczęcie 9-tygodniowych rekolekcji ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym;
27 II – 1 III - rekolekcje ewangelizacyjne Kurs „FILIP” dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania grupa 1;
13 -15 III - rekolekcje ewangelizacyjne Kurs „FILIP” dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania grupa 2;
22 – 25 III – rekolekcje wielkopostne głosi ks. Kazimierz Lewandowski sdb, dyrektor Domu Wychowawczego dla młodzieży w Rzepczynie;
25 III – Dzień Świętości Życia, Msza Święta i modlitwa za małżeństwa oczekujące potomstwa i proszące o potomstwo;
27 -29 III – rekolekcje ewangelizacyjne Kurs „FILIP” dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania grupa 3;
2 IV – IV rocznica przejścia do Domu Ojca Jana Pawła II – czuwanie modlitewne;
3 IV – Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta;
28 IV – I dzień wizytacji kanonicznej J.E. ks. Bp Andrzeja Dziuby. Przed południem ks. Bp odwiedził Zespół Szkół Publicznych Nr 3 i Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego. Ks. Bp spotkał się z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i pracownikami administracji. O godz. 18.00 naszej młodzieży udzielił sakramentu bierzmowania;
8 V – Ministranci uczestniczyli w Dominikaliach w Czerwińsku nad Wisłą. Zdobyli II miejsce w turnieju Piłki Nożnej oraz puchar „Fair Play”.
16 V – pielgrzymka do Częstochowy na Ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym;
16 -17 V – udział współpracowników salezjańskich w kongresie ku czci Wspomożycielki Wiernych w Różanymstoku;
22 -24 V – kurs ewangelizacyjny „Filip” dla młodzieży w Wiskitkach;
23 V – pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa;
30 V – diakon Mariusz Rygała przyjmuje święcenia kapłańskie w Łodzi;
6 VI – Święto Młodości z podkreśleniem 150-lecia powstania Zgromadzenia Salezjańskiego;
7 VI – Msza Prymicyjna o godz. 9.30 - ks. Mariusza Rygały;
7 VI – odsłonięcie pomnika Jana Pawła II na placu przed Kościołem Matki Bożej Pocieszenia o godz. 19.00 ufundowanego przez mieszkańców Żyrardowa;
13 VI – Msza Święta rozpoczynająca Marsz dla Jezusa w mieście Żyrardów. Organizatorem Marszu jest Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Łowickiej;
1 VII – Biskup Łowicki w porozumieniu z Inspektorem Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie powierza Salezjanom w Żyrardowie opiekę nad Szpitalem Miejskim. Pierwszym kapelanem jest ks. Cezary Ruzik sdb.
22 VI – 2 VII ; 6 – 16 VII – półkolonie dla dzieci w Oratorium;
20 VII – 1 VIII – kolonie dla ministrantów i scholi Don Bosco;
22 VI – 4 VII – kolonie dla dzieci w Lidzbarku Welskim;
6 -18 VII – Obóz dla gimnazjum w Lidzbarku Welskim;
1 VIII – do wspólnoty zakonnej przybył z Berlina ks. Marek Wyszomierski
6 -14 VIII – grupa pomarańczowa pielgrzymka na Jasną Górę. Posługują ks. Tomasz Zieliński, ks. Mariusz Rudzki, ks. Artur Rogowski, dk. Cezary Lipka i dwie siostry salezjanki;
9 VIII – powitanie w Parafii ks. Marka Wyszomierskiego;
1 IX – Pan mgr Norbert Piotr Kościelniak rozpoczął pracę jako katecheta szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego i w Przedszkolu Miejskim nr 2, przy ul. Parkingowej 32.
7 IX – rozpoczął się remont poziomu oratoryjnego w domu parafialnym.
19 IX – salezjańskie Święto Radości;
21-23 IX – rekolekcje szkolne dla młodzieży z LO poprowadził ks. Tomasz Radkiewicz wraz z zespołem z Płocka;
22 IX – Wieczór Chwały poprowadzony przez ks. Tomasza Radkiewicza;
25 IX – I spotkanie zawiązujące Ruch Światło - Życie z animatorami: Marek Tyburski, Monika Zalewska, Ewelina Zalewska, Anna Świetlik, Michał Słojewski, Jan Maszewski, Mateusz Cybulski. Spotkania poprowadzi ks. Marek Wyszomierski;
26 IX – I spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Poprowadziła p. katechetka Jolanta Owczarek;
30 IX – Zakończono układanie kostki granitowej przed Domem parafialnym.
4 -11 X – Misje Święte poprowadzili Ojcowie Paulini. O. Krzysztof Kowalski z Torunia O. Marek Kowalski pracujący na Ukrainie;
4 X – 6 XII - Wspólnota Odnowy w Duchu świętym „Siloe” Prowadzi Rekolekcje Ewangelizacyjne w Otrębusach. Rekolekcje trwają 9 tygodni. Katechezy głosi ks. Proboszcz wspomagany posługą Lidera i animatorów ze wspólnoty.
25 X – II dzień wizytacji kanonicznej J.E. ks. Bp Andrzeja Dziuby;
22 XI – w MDK odbył się przegląd piosenki nie tylko religijnej „Cecyliada 2009”; Wystąpił zespół „ Stróże Poranka” oraz pokaz tańca OUTBREAK DANCE.
30 XI – pan Andrzej Słojewski po 13 latach kończy swoją pracę organisty;
1 XII – pan mgr Norbert Piotr Kościelniak rozpoczyna pracę organisty;
5 XII – pielgrzymka do Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Toruniu
13 XII – spotkanie zawiązujące II Krąg Kościoła Domowego dla małżeństw sakramentalnych
13-16 XII– rekolekcje adwentowe głosił ks. Wojciech Osial, notariusz i referent Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Diecezjalnej Łowickiej.
18 XII - 150. rocznica założenia Zgromadzenia Salezjańskiego przez ks. Bosko.