Co należy zrobić, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński?
Witamy! Jakie formalności

Co należy zrobić, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński? PDF Drukuj Email

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Narzeczeni osobiście zgłaszają się w parafii zamieszkania (stałe zamieszkanie) narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

 1. Omawiają termin ślubu.
 2. Dowiadują się o nauki przedślubne oraz o spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu).
 2. Dowody osobiste.
 3. Świadectwa z katechezy przedmałżeńskiej.
 4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu, jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu.
 5. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach lub świadectwo zawartego związku cywilnego w USC.
 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii np. telefonicznie lub osobiście w kancelarii.
 2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o kursie przedmałżeńskim, inne dokumenty brakujące w dniu spisywania protokołu) dotycząca omówienia liturgii sakramentu małżeństwa.

Na dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni w kancelarii:

 1. Podają dane świadków: imiona, nazwiska, wiek, i adres.
 2. Oddają poświadczenie o zapowiedziach (gdy są z różnych parafii).
 3. Omawiają szczegóły ślubu: wystrój kościoła - kwiaty, składają ofiarę, wypełniają kartę ślubu.

Na 15 minut przed ślubem w kancelarii:

 1. Narzeczeni i świadkowie składają podpisy w księdze małżeństw i dokumentach USC.
 2. Narzeczeni oddają kartki od sakramentu pokuty (spowiedź).
 3. Przekazują obrączki do poświęcenia.