Jak zgłosić dziecko do chrztu?
Witamy! Jakie formalności

Jak zgłosić dziecko do chrztu? PDF Drukuj Email

 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

Uroczystego Chrztu w naszym kościele udzielamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godzinie 1230.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie, przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
  3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiek.
  4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykujący.

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Zgodnie ze zwyczajem, chrzestnych jest zazwyczaj dwoje. Przy wyborze kandydata na chrzestnego lub chrzestną należy wziąć pod uwagę, jaką prezentują postawę moralną i religijną. Ważna jest uczciwość, pracowitość, pobożność, a nie zasobność portfela.

Chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła, dlatego powinni być:

• dojrzałymi, praktykującym katolikami (ochrzczeni, bierzmowani, i przystępujący do Komunii świętej - w przypadku, gdy są spoza parafii, muszą przedłożyć stosowne zaświadczenie od swego proboszcza),
• wierny Kościoła Prawosławnego może być pod pewnymi warunkami powołany na jednego z chrzestnych,
• chrześcijanin z jakiejś wspólnoty eklezjalnej (protestant) może być pod pewnymi warunkami powołany na świadka sakramentu chrztu.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

• niewierzący,
• żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
• prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący,
• nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy.
• chrześcijanie z protestanckich wspólnot eklezjalnych (mogą być jedynie urzędowymi świadkami udzielenia sakramentu).

Chrzestni przygotowują się do swej posługi podobnie jak rodzice, przez udział w katechezie przedchrzcielnej i spowiedź świętą.

W kancelarii parafialnej otrzymują: karteczki do spowiedzi (dla rodziców i chrzestnych)

Przed niedzielą chrztu w kancelarii:

• składają podpisy w księdze chrztów (rodzice i chrzestni)
• uczestniczą w konferencji - w sobotę po Mszy świętej ok. godziny 1845.